Sportovní a kulturní areál
Multifunkční centrum Štěchovice
prof. Vl. Lista 393,
252 07 Štěchovice

Tel.: + 420 242 413 685
Recepce Email: stechovice1.mfc@seznam.cz
Mobil: +420 602 680 098
Provozní doba:

Pondělí - Neděle
10:00 - 21:00 hodin

On-line rezervace

Fitness - posilovna, provozní řád

Provozní řád fitcentra (posilovna a Slender life stoly) v MFC Štěchovice

 

Majitel a provozovatel:

 

Městys Štěchovice

IČ: 00241725
Tel.: 242 413 685
e-mail: stechovice1.mfc@seznam.cz
http://www.stechovice.cz

 

I. Provozní podmínky:

 1. Fitcentrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu vyžití.

 2. Po celou dobu cvičení musí být ve veřejných prostorách fitcentra přítomny minimálně 2 osoby.

 3. Fitcentrum je v provozu od dle aktuální provozní doby MFC. Poslední možnost vstupu je: do posilovny 60 minut  a ke Slender life stolům 70 minut před ukončením provozní doby MFC.

 4. Vstup do fitcentra je možný jen s platnou vstupenkou, kterou návštěvník uhradí v recepci MFC.

 5. Vstup do fitcentra je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna v přízemí MFC. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) mimo prostor šatny je zakázáno.

 6. V celém prostoru fitcentra platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor fitcentra zakázán.

 7. Návštěvník přítomný ve fitcentru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.

 8. Provozovatel fitcentra nese odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru fitcentra. Úklid je prováděn denně luxováním koberců.

 9. Cvičenci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitcentra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit v recepci MFC. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a rozměrného vybavení fitcentra je zakázáno.

 10. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor fitcentra.

 11. Cvičenci v prostorách fitcentra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze nebo v recepci MFC. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.

 12. Prostor fitcentra musí být vyprázdněn nejpozději do ukončení denní provozní doby.

 13. Kontrola, promazání a čištění přístrojů dle požadavků výrobce 1x ročně nebo dle potřeby.

 14. V případě výpadku elektrického proudu jsou cvičenci povinni neprodleně opustit veškeré prostory fitcentra.

 

IV. Pravidla chování ve fitcentru

 1. Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.

 2. Při cvičení používejte vlastní ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.

 3. Před odhazování činek či os položte na místo odhodu gumovou podložku, aby nedošlo k poškození činek či koberce.

 4. U náročných či nebezpečných cviků mějte u sebe vždy dopomoc.

 5. Činky odkládejte na koberec tak, aby nedošlo k poškození činek koberce.

 6. Po ukončení cviku uveďte stanoviště do původního stavu. Závaží nenechávejte na osách. Všechny kotouče, osy činek a jednoruční činky mají v posilovně své místo. Po ukončení cvičení je proto na toto místo vraťte.

 7. Cvičenci užívají prostory fitcentra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

 8. Všichni cvičenci jsou povinni dbát pokynů a nařízení vedoucí MFC a dalších vedoucí pověřených osob a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách fitcentra.

 

V. Pravidla chování v sálu se Slender life stoly (SL stoly)

 1. Na cvičení na SL stolech je nutno se předem objednat – tel.:242 413 685.

 2. Organizaci cvičení zabezpečuje obsluha strojů.

 3. Využívat SL stoly mohou osoby starší 16 let. Děti od 10 do 16 let mohou SL stoly využívat jen s písemným souhlasem rodičů či zákonného zástupce a musí být ve výborném zdravotním stavu.

 4. Cvičení na SL stolech je vhodné pro osoby, které z jakýchkoliv důvodů nemohou cvičit v posilovně či v tělocvičně, pro osoby s problémy pohybového aparátu, osoby s nadváhou, s příznaky celulitidy, osoby po úrazu či autonehodě.

 5. Cvičení na SL stolech není vhodné při jakýchkoliv zánětlivých a virových onemocněních, pro lidi s rozedmou plic, diabetem, bércovými vředy, s problémy plotýnek, po porodu a 3 měsíce po operaci.

 6. Cvičení probíhá postupně na 7 stolech s elektromotorem, na každém z nich nejdéle 10 minut, jejich spuštění či vypnutí zajišťuje obsluha. K dispozici je také stůl Rollo table, jeho užití probíhá mimo základní sestavu.

 7. Při první návštěvě provede obsluhující personál se zákazníkem vstupní pohovor, kde zjistí jeho zdravotní problémy a také důvody, které zákazníka k SL stolům přivedli (terapeutické, zdravotní a estetické záležitosti). Zákazník může být změřen na deseti místech, může být zvážen a může mu být změřena jeho výška. Obsluha poté sestaví individuální koncepci cvičení SL (dobu cvičení na SL, vynechání některého stolu, četnost návštěv apod.) Údaje o zákazníkovi budou zaneseny do zdravotních karet, které zákazník podepíše. Bez tohoto podpisu nebude zákazníkovi umožněno cvičení na SL stolech. Vždy po deseti návštěvách se postup opakuje. Zjištěné údaje podléhají ochraně osobních údajů a personám MFC je zavázán k mlčenlivosti o těchto informacích.

 8. Cvičí se v pohodlném oděvu – dlouhé legíny nebo tepláky, triko s dlouhým rukávem a dlouhé ponožky, ručník. Při cvičení nesmí mít zákazník na sobě kovové a ostré spony, hodinky, opasky.

 9. Při cvičení je nutno přijímat dostatek nesycených tekutin (možnost zakoupit v recepci MFC).

 

VI. První pomoc a hygiena provozu

 1. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

 2. Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce.

 3. Provozovatel fitcentra odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.

 4. Nářadí v posilovně se desinfikuje otíráním vlhkým šátkem s roztokem dezinfekčního prostředku v rámci týdenního úklidu.

 5. Slender life stoly se otírají vlhkým hadříkem s desinfekčním prostředkem každý den, jednou za týden se koženka ošetřuje silikonovým olejem.

 

VII. Odpovědnost za provoz fitcentra

 

 1. Za zařízení fitcentra, za jeho provoz a dodržování provozního řádu odpovídá majitel MFC.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Z fitcentra bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policií ČR.

 2. Poplatek za užívání fitcentra je stanoven majitelem MFC. Každý uživatel fitcentra je povinen dodržovat tento interní předpis.

 

 

Ve Štěchovicích 1.4. 2017                                       

Miloš Čapek - starosta

15. 4. Anastázie

Zítra: Irena

Aktuality

Odběr novinek

Vážení návštěvníci,
k odběru novinek se přihlásíte přes ikonku Aktuality v pravém horním menu.
MFC Štěchovice

 facebook - zde

f.jpg 

E-box na baterie. Do e-boxu patří:

 • veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek)
 • např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další
 • baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem

 ebox.jpg

Aktuální kurzy - novinky

www.mariondance.cz

www.hraditko.cz

 

Návštěvnost stránek

271484

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.